Förlaget Bävern - Förlaget Bävern

   Han dricker starkt, svart kaffe och tänder ideligen en cigarett medan han går läsaren in på livet med sina tankar. Boken pendlar mellan dagboksliknande blad och längre, snarast essäartade prosastycken. Medan han lider i den råa, skånska vintern, kretsar hans tankar om hur livet ska levas, om vikten av historiska kunskaper, om sina möten i böckernas värld med författare och tänkare som Anatole France, Montaigne (som betyder mycket för honom, inte minst, tycks det, som inspiratör till att försöka vara sann och uppriktig om sitt liv), Samuel Johnson, Macchiavelli och Sven Delblanc, för att nämna blott något av allt som ryms.

   Roligt är det – för det finns mycket humor också mitt i allt det allvarliga – att läsa om hur Lars Forsell satte sig med Enander och gick igenom dennes debutbok för att påvisa allt som hade kunnat göras bättre och varför. Och den som erinrar sig att författaren i början av 90-talet skulle skriva Lill-Babs memoarer (jo, det är sant) får veta varför projektet gick om intet.

   Bland annat de stycken som handlar om de döda som ringer om natten, om kärleken och om ångest och annat känsloladdat, är vackra och visar andra sidor hos den Enander som gärna vässar logiken eller stålhårt angriper det han med rätt (oftast) eller orätt vill komma åt.

Om bland annat ovanstående kan man läsa i Crister Enanders
Om natten ringer de döda. Tankebok

HomeVår utgivningSmå texterKommande utgivningdeckarhörnanboktips
All Rights Reserved...